Industriventilasjon og grønn energi

Bioenergi

Bioenergi er energien som blir frigjort fra organisk materiale som treverk og matavfall ved forbrenning. Når bioenergi brytes ned eller forbrennes avgir den akkurat like mye energi, karbondioksid og vann som ved naturlig nedbryting – og sies derfor å være klimanøytral. Utnyttelsen av bioenergi har vært utbredt i tusenvis av år, fortrinnsvis gjennom vedfyring – men nå har prosessen blitt både effektivisert og mer miljøvennlig gjennom produksjon av pellets, briketter, biogass og andre foredlingsprosesser.

Bioenergi

Vi satser på bioenergi!
I P. Blakstad vet vi at bioenergi er en ressurs med store fordeler – og enda større potensiale. Bioenergi er en energirik, fornybar og kostnadseffektiv ressurs – som ofte utnytter problemavfall vi ellers ikke kunne utnyttet.

De fleste industrilandene i verden har en bioenergiandel på 15%. I Norge utgjør bruken av bioenergi kun 4% av det totale energiforbruket. Vi vet at potensialet ,teoretisk sett, er 6-8 ganger høyere. Utnyttelsen av bioenergi har økt i popularitet på grunn av de mange positive aspektene ved energiformen. Bioenergi er fornybar, er CO2-nøytral og bidrar til å dekke energibehovet vårt. Samtidig blir mesteparten av ressursene som kreves for å utnytte energien skapt i distriktene – så bioenergi bidrar også til økt sysselsetting og verdiskapning utenfor byområdene.

Enova har også en rekke støtteordninger, både til landbruk, industri og privatpersoner som skal gjøre det enkelt å velge bioenergi. «Grunnfondet for fornybar energi og energieffektivisering», som Enova henter sine støttemidler fra, har i dag en kapital på 25 milliarder kroner.

P. Blakstad leverer en rekke løsninger for utnyttelse av bioenergi.

Weima flishugger

  • Omdanner treverk til flis, som enten kan brennes eller presses til briketter/pellets.

Sponavsug

  • Samler avfallet fra produksjonsmaskinene.

Brikettpresse

  • Presser briketter av flis og treavfall – enten til salg eller fyring. Gir renere og mer effektiv forbrenning av avfallet.

Flisfyringsanlegg

  • For treflis, kutterspon og annet knust bioavfall.

Nolting fyrkjeler

  • Fyrkjeler til avfall. Fungerer også godt avfall som er fuktig eller av andre grunner vanskelig å brenne.

Siloutmater

  • For enkel og automatisert flytting av brennbart avfall fra silo til fyrrom.

Mellombeholder

  • Benyttes ofte som silo for små fyranlegg, eller mellombeholder ved store fyranlegg.

Løsningsforslag

  • Vi hjelper deg med å finne den beste komplette løsningen. Trykk her for å se noen løsningsforslag.

Bistand til Enova avtaler

  • Vi hjelper deg med utforming av søknad for ENOVAS støtteordninger

Kommentarer er stengt, men tilbakesporinger og tilbaketråkk er åpne.