[RoyalSlider Error] Incorrect RoyalSlider ID or problem with query.

Industriventilasjon og grønn energi

Enova støtteordninger

Enova arbeider for å øke hastigheten i energiomlegging og effektivisering i industrisektoren. I denne sammenhengen tildeler Enova støtte til industribedrifter som ønsker å legge om til mer energieffektive prosesser, utnytte spillvarme eller konvertere til fornybare energikilder.

P. Blakstad har lang erfaring og god oversikt over hvilke støtteordninger du kan være aktuell for. Vi hjelper deg gjerne med søknaden.

Enova har et eget støtteprogram for industrisektoren og utvikler stadig sitt øvrige tilbud til industrien.

Enova tilbyr investeringsstøtte til gjennomføringen av:

  • Energieffektive arbeidsopplegg/ prosesser/ prosessavsnitt
  • Energigjenvinning/utnyttelse av spillvarme
  • Konvertering til bruk av fornybare energikilder

P. Blakstad hjelper til med utforming av søknad for ENOVAs støtteordninger.

Kommentarer er stengt, men tilbakesporinger og tilbaketråkk er åpne.