[RoyalSlider Error] Incorrect RoyalSlider ID or problem with query.

Industriventilasjon og grønn energi

Enklere og bedre Enova-støtte til varmesentral!

Varmesentral forenklet og Varmesentral utvidet, Enovas to støtteprogrammer for varmesentraler har blitt slått sammen til ett felles program. Endringene betyr enda enklere søknadsprosess for store varmesentraler, og større muligheter for økonomisk støtte for både små og store varmesentraler.PBlakstadArtikkelbilde1

Søkingen til programmet Varmesentral forenklet har i lang tid vært et lavterskeltilbud med enkle søknadsprosesser og stor grad av forutsigbarhet. 4 av 5 søkere har tidligere fått innvilget opp til 200 000 kroner i støtte til sine varmesentraler.

Mer forutsigbarhet og støtte
Tidligere fantes kun forhåndsdefinerte støttesatser på søknader opp til 200 000 kroner, og Enova dekket maksimalt 40 % av investeringskostnaden.

Nå gjør Enova det altså enklere for enda flere søkere. Her er en oversikt over noen av endringene:

  • mulighet for opp til 1 million kroner i støtte på forhåndsdefinerte støttesatser
  • Enova dekker opp til 45 % av investeringen
  • forenklet søknadsprosess
  • forenklet saksbehandling

De forhåndsdefinerte støttesatsene er laget for å gi søkeren forutsigbarhet og for å korte ned behandlingstiden.

Ny forhåndsdefinert støttesats
Den nye forhåndsdefinerte støttesatsen for varmesentraler basert på flis, briketter og pellets: 1700 kr/kW installert effekt.

Perfekt tidspunkt for grønn investering
Om du har vurdert å investere i fyrkjel eller flisfyringsanlegg er dette dermed et svært gunstig tidspunkt for å realisere investeringen.

Vi bistår med søknaden
P. Blakstad bistår gjerne sine kunder med å utforme søknader for Støtte til varmesentraler, som er det nye fellesnavnet for varmesentralstøtte.

Viktig insentiv fra Enova
«Varmesentral-programmene har lenge vært en viktig motiveringsfaktor for bedrifter som ønsker å velge grønne løsninger for oppvarming. Nå gjør Enova valget enda enklere», kommenterer Elin Blakstad, daglig leder i P. Blakstad. Hun forteller at veldig mange som investerer i flisfyring har rett på støtte – og dermed bør søke. «Søknadsprosessen er så enkel – man har ingenting å tape.»

Les mer om bioenergi og P. Blakstad sine løsninger for utnyttelse av bioenergi her

Nolting fyrkjeler fra P. Blakstad
Våre fyrkjeler fra Nolting er tysk kvalitet på sitt aller beste – og vi leverer akkurat den modellen som passer ditt behov best. Kontakt oss i dag for en prat om flisfyring, fyrkjeler eller Enova-støtte!

PBlakstadArtikkelbilde2