[RoyalSlider Error] Incorrect RoyalSlider ID or problem with query.

Industriventilasjon og grønn energi

Økte fordeler i vinter!

Den kalde vinteren har nettopp begynt. Kulden betyr økte fordeler ved bruk av flere av P. Blakstads løsninger:

okte-fordeler-0

Flisfyringsanlegg:

– Gjør treavfall til varmeressurs med en flishugger
– La en fyrkjel stå for oppvarmingen
Husk brikettpresse! Slik kan du lagre sommerflisa til vinterbruk
Siloutmatere sørger for effektiv transport av flis

okte-fordeler-1

Luftbefuktning:

– Materialet trenger fukt om vinteren – luftbefuktning øker kvaliteten
– Tørr luft gir større fare for sykdom – luftbefuktning bedrer arbeidsmiljøet
– Høytrykks luftbefuktning er billig og effektivt
– Les om alle fordelene en av våre kunder opplever ved luftbefuktning

okte-fordeler-2

Kontakt våre fagfolk for å finne ut hvilke løsninger som dekker ditt behov. Vi prosjekterer, dimensjonerer kommer med løsningsforslag – og husk: Vi kan også hjelpe deg med Enova-søknaden, som kan redusere investeringskostnaden din med opp til 50%.