[RoyalSlider Error] Incorrect RoyalSlider ID or problem with query.

Industriventilasjon og grønn energi

Slik unngår du tørr luft i produksjonslokalet

Det norske klimaet er en utfordring for oss alle. Mye kaldt vær betyr tørr luft, tørr luft betyr tørt treverk og tørt treverk betyr lavere lønnsomhet.

Artikkelbilder_luftbefuktning

Treverket slår seg, krymper og sprekker. Liming, lakk og laminering kan både feste dårlig og bli stygt, eller gjøre at treverket bokstavelig talt kan gå opp i liminga.

Alle problemene statisk elektrisitet fører med seg kommer som en uvelkommen bonus.

Ved for lav luftfuktighet blir produksjonseffektiviteten og kvaliteten lidende. Samtidig må man bruke flere penger på vedlikehold og reservedeler. Å opprettholde riktig luftfuktighet ved hjelp av luftbefuktning er det enkle svaret på de fleste problemene med tørr luft.

Hovedmålet er at vanntåken fra luftbefuktningen skal spre seg så jevnt som mulig i hele lokalet. Mange faktorer avgjør om spredningen blir så jevn som ønskelig.

mlprincess2

Befuktningsenheten MLPrincess2

Her er noen huskeregler for plassering av luftbefuktning:

  • Monter befuktningsenheter i god avstand fra arbeidsstasjoner
  • Ha nok varme i lokalet til at vanntåken opptas av luften i rommet og sprer seg jevnt – er rommet for kaldt faller vanntåken hurtigere ned
  • Pass på at fuktigheten ikke blir for høy – det er fare for soppdannelse og det kan oppstå rustdannelse på maskinparken
  • Optimal fuktighet i rommet varierer avhengig av hvilken type produkter og treverk det jobbes med
  • Ha kontroll på hvor tilluften i rommet kommer inn. Tilluft som er plassert for nære luftbefukteren kan styre vanntåken til ugunstige steder i rommet og føles som en kald og ubehagelig trekk for de ansatte
  • Kontroller hvor i rommet avtrekkene er. Om et avtrekk er for nært luftbefukteren trekkes fuktigheten rett ut av rommet igjen

Det er viktig med grundig prosjektering og analyse av hele lokalet før man installerer luftbefuktning. P. Blakstad er leverandør av luftbefuktning med 40 års erfaring i bransjen. Kontakt oss for tips, råd, løsningsforslag, dimensjonering og prosjektering.