[RoyalSlider Error] Incorrect RoyalSlider ID or problem with query.

Industriventilasjon og grønn energi

Varmer opp produksjonen med eget avfall

Voss Møbel og Trevareverkstad AS har bygd ny fabrikk. Nå bruker tradisjonsbedriften treavfallet sitt til oppvarming av produksjonslokalene. På den måten skåner de miljøet, gir de ansatte et bedre arbeidsmiljø og sparer penger samtidig.

Artikkelbilder_voss_topp

Filteranlegget fra P. Blakstad er godt synlig utenfor de nye fabrikklokalene til Voss Møbel og Trevareverkstad AS.

At kvaliteten på produksjonsmiljøet har blitt bedre øker i tillegg kvaliteten på produktene fra fabrikken.

Profesjonelt i Voss
«Det er ekstremt profesjonelle mennesker i Voss Møbel og Trevareverksted. Det har vært en glede å være med på prosessen med å lage en så miljøvennlig og effektiv fabrikk», sier salgsingeniør Olav Haugrønning i P. Blakstad.

Energisparende renluftsvifte fra JKF Industri i midten av bildet. Sykloninnføringen til venstre i bildet fungerer som forutskiller for flishuggeren og reduserer belastningen på filterposene.

Varmes opp av eget treavfall
«Vi har stort overskudd av kapp, høvelspon og sagflis – disse verdiene må vi ta vare på. Alt kapp males til flis – og høvelspona går inn i samme system. Fyringsanleggets kapasitet er på 450 kW – så all varmen vi trenger får vi fra egne ressurser. Nå kan de ansatte stå i t-skjorta hele dagen», sier daglig leder Arne Nordbø i Voss Møbel og Trevareverkstad.

P. Blakstad har prosjektert, dimensjonert og levert flisfyringsanlegg, sponavsug, luftbefuktning og avtrekk og ventilasjon til malingsavdelingen. Alle løsningene P. Blakstad har levert til fabrikken er med på å bedre produktkvaliteten, arbeidsmiljøet eller på å senke strømavgiftene. Vi kan hjelpe deg også – kontakt oss!

Malingsanlegg
Malingsanlegget på fabrikken står midt i produksjonslokalet. «Vi har så bra avtrekk og ventilering at
vi kan ha malingsanlegget midt i lokalet. Luftbefuktningen gjør også at malingsdunsten ikke sprer seg – samtidig som riktig luftbefuktning gjør at malingen sitter bedre på treverket», sier Nordbø.

Arbeidsmiljøet viktigst
Varmen fra det nye fyringsanlegget, drevet på treavfall fra fabrikken, gir nå både gulvvarme og varme radiatorer i bygget. «Arbeidsmiljøet har vært det viktigste for oss. At vi kan spare penger og være miljøvennlige samtidig er en fin bonus», sier Nordbø, som mener samarbeidet med P. Blakstad ført til besparelser. «Deres tekniske kompetanse har vært betryggende og synlig, samarbeidet har vært voldsomt fint – samtidig som løsningene har vært økonomisk gunstig for oss», avslutter Nordbø.