Industriventilasjon og grønn energi

Dimensjonering

Ved etablering av nye anlegg stiller vi vår ekspertise til rådighet. Dimensjonering av anleggene beregnes ut fra gitte temperaturer, ventilasjon, utsugning og plassforhold.

dimensjonering

Tilbud eller mer informasjon? 

knapp_kontak