produkter-slide1
Industriventilasjon og grønn energi

Høytrykks luftbefuktning

I P. Blakstad har vi i kraft av flere tiårs erfaring muligheten til å utvikle skreddersydde løsninger for luftbefuktning. Hver bedrift vil ha svært forskjellige behov og det er derfor viktig å finne en leverandør som har et komplett tilbud samt kompetansen til å komme med et profesjonelt løsningsforslag basert på nettopp dine behov.

Løs problemet på raskest mulig måte, kontakt:

Bård Egil Berg
Tlf: 73 95 79 67
 Olav Haugrønning
Tlf: 92 69 67 42

Fagprat om luftbefuktning og et skreddersydd løsningsforslag

Forebygger problem og skader
I et naturlig klima er det fuktighet i luften. På grunn av oppvarming, ventilasjon og utsugning er inneklimaet og luftfuktigheten under konstant forandring. Mennesker, planter og organiske materialer har imidlertid behov for en aktiv og permanent påvirkning av luftfuktigheten for å forebygge problemer og skader.

Spesielt i vinterperioden, hvor vanninnholdet i luften er meget lavt, kan ikke naturen alene tilføre den nødvendige fuktigheten. Økende krav til effektivisering og ensartet produktkvalitet fordrer en aktiv innsats, som kan sikre et optimalt romklima og et termisk behagelig arbeids- og produksjonsmiljø. Derfor har den effektive produksjonen behov for prosessoptimert fukttilførsel ved hjelp av et befuktningsanlegg.

Et naturlig klima – høytrykks luftbefuktning med mange bruksområder
Condair har flere typer befuktningsenheter med hver sine individuelle fordeler avhengig av gitte romforhold. Den sentralt plasserte pumpen forsyner alle avdelinger uansett type befuktningsenhet:

Godt inneklima – også for medarbeiderne
Condairs ML-luftbefuktere sørger også for et perfekt inneklima med mer konstante innetemperaturer. Ved en komfortabel luftfuktighet omkring 50% minimeres problemer med støv, tørre slimhinner og statisk elektrisitet.

Individuell dimensjonering
Ved etablering av nye anlegg stiller vi vår ekspertise til rådighet. Dimensjonering av anleggene beregnes ut fra gitte temperaturer, ventilasjon, utsugning og plassforhold.


luftbefukning-3Ensartet luftfuktighet
Befuktningen skjer ved at vann under høyt trykk forstøves til mikroskopiske partikler. Viften skaper en luftstrøm som fordeler fuktpartiklene, og som straks opptas i luften.

Lavt støynivå
Befuktningen skjer med et meget lavt støynivå – under 55 dB.

Høy driftsikkerhet med kvalitetsmaterialer
Moderne produksjonsteknikk kombinert med kvalitetsmaterialer sikrer en meget høy driftsikkerhet og en lang levetid. Alle deler i anlegget er enten rustfrie eller korrosjonssikre materialer og kan tåle alle normale miljøpåvirkninger.

luftbefukning-4

Spar penger på energibudsjett

Spar penger på energibudsjett
Luftbefuktning med høytrykk er den billigste forstøvningsmetode på markedet. Ved å skifte fra et tradisjonelt befuktningsanlegg til et høytrykksanlegg reduseres energiforbruket betydelig.

Høyt servicenivå
Våre vante montører sørger for at installasjon og oppstart forløper problemfritt. Ved etterfølgende service og vedlikehold av anlegget står våre teknikere og serviceavdeling fortsatt til rådighet.

Tilbud eller mer informasjon? 

knapp_kontak

Kommentarer er stengt, men tilbakesporinger og tilbaketråkk er åpne.