[RoyalSlider Error] Incorrect RoyalSlider ID or problem with query.

Industriventilasjon og grønn energi

JKF Modulfilter MMBF

MMBF-filtrene (Multi Modular Bag Filter) er både et under- og overtrykksfilter konstruert for å arbeide i kontinuerlig drift. Filtret er moduloppbygget, og kan derfor utvides i takt med stigende kapasitetskrav og tilpasses enhver oppgave. Det kan i ettertid utvides med flere moduler eller ombygges til annen høyde eller annet materialetransportsystem for å imøtekomme endrede avsugsbehov. MMBF-filtret er fremstilt i høystyrkestål, som sikrer stor styrke kombinert med lav vekt. Filtret er selvbærende med justerbare ben, og kan monteres både utendørs og innendørs.

JFK modulfilter

Mer effektiv drift

Antallet filterposer pr. modul er 30. Det betyder stort filterareal og lav stigehastighet i filtret ved en gitt luftmengde. Hullplaten er presset opp, slik at filterposene ikke utsettes for kantslitasje. Filterposene er antistatiske med stor diameter (ø220) og forsynt med snapring. Dette betyr, at støvpartikler i langt mindre grad holdes fast av filterposen, som da blir bedre renset. Fordelen er et mindre trykktap og forminsket risiko for tilstopping. Skillevegger mellom modulene gjør det mulig å rense kontinuerlig under drift.

jkf-modulfilter-montasje

Hurtigere montasje

MMBF-filtre blir som standard montert fra fabrikken. Det leveres en toppdel og en bunndel, som raskt settes sammen. Filtrene kan også leveres usamlet. Filtret er multimodulært, og kan monteres med skruer i høystyrkestål med integrerte sikringsskiver. Dette betyr, at montasjetiden reduseres vesentlig, og risikoen for at overspente skruesamlinger minimeres.

Innløp

MMBF-filtret leveres med innblåsningskammer i kjeglebunnen. Standard er sideinnløpet 300×400 mm, men filtret kan også leveres med et og to endeinnløp 400×500 mm. Innløp leveres standard med kontraklapper, som er åpne under normal filterdrift, men lukker, når viften stopper. Kontraklapper forhindrer, at luftstrømmen, som skapes av renseviftene føres tilbake i rørsystemet.

Avgang

MMBF-filtret har innebygget returluftkanal. Avgangen fra returluftkanalen kan leveres med ATEX-godkjent brannspjeld. For filtertype H er avgangen 450×950 mm og for filtertype E er avgangen 600×950 mm.

Rensesystem

Regenereringsvifter anvendes for rensing av moduloppbygde filtre. Det regenereres en modul av gangen, da det er skillevegger mellom modulene. Syklus for regenereringsviftene reguleres avhengig av filterbelastning og støvmengde. Rensing skjer ved at luftstrømmen vendes og sendes ned gjennom filterposene, hvor støvet som sitter på innsiden av filterposene, faller ned i bunnseksjonen.

Tilbud eller mer informasjon? 

knapp_kontak

 

 

Utmatningssystem

Som utmatingssysteme kan det velges mellom skrue, sluse eller spann.

MMBF-skruefiltret kan leveres fra 2 til 12 moduler. Skruen er ø180 mm og utført i AISI 304 og leveres standard med 22 o/min eller med 43 o/min

MMBF-skruefiltret kan leveres fra 2 til 12 moduler. Skruen er ø180 mm og utført i AISI 304 og leveres standard med 22 o/min eller med 43 o/min

MMBF-slusefiltret kan leveres fra 1 til 4 moduler og leveres med JK-50S, JK-100S, JK-150S eller JK-200S.

MMBF-slusefiltret kan leveres fra 1 til 4 moduler og leveres med JK-50S, JK-100S, JK-150S eller JK-200S.

MMBF-sekketømningsfilter kan leveres fra 1 til 4 moduler med et støvspann under hver modul. Spannene leveres ferdigmontert fra JKF, og er montert med store inspeksjonsglass, som gir en god indikasjon av fyllingsgraden. Spannene monteres enkelt ved hjelp av spennbeslag med lik nøkkelkode. Filtret er utstyrt med trykkutligningsslange for å hindre at støvposen suges opp under oppstart ved undertrykk. Slangen demonteres enkelt ved hjelp av trykkluftkobling.

MMBF-sekketømningsfilter kan leveres fra 1 til 4 moduler med et støvspann under hver modul. Spannene leveres ferdigmontert fra JKF, og er montert med store inspeksjonsglass, som gir en god indikasjon av fyllingsgraden. Spannene monteres enkelt ved hjelp av spennbeslag med lik nøkkelkode. Filtret er utstyrt med trykkutligningsslange for å hindre at støvposen suges opp under oppstart ved undertrykk. Slangen demonteres enkelt ved hjelp av trykkluftkobling.

ATEX

Støv er ofte meget eksplosivt. Kravene til eksplosjonsavlastning er formulert i ATEX-direktivet og skal forebygge ukontrollerte eksplosjonstrykk ved en eventuell støveksplosjon. Et industrifilter består av en støvfylt del på inngangssiden av filterposene og en renluftsdel på avgangssiden av filterposene. Støveksplosjoner oppstår i det støvfylte kammeret og skal ifølge ATEX-direktivet enten undertrykkes, eller avlastes forsvarlig til omgivelsene. Til dette anvendes normalt eksplosjonsmembraner. Se filterkatalog

MMBF-filtret er ATEX-godkjent og utføres med godkjente eksplosjonsmembraner. Det kan velges mellom sideavlastning i kjegle (ERH) 600×600 KER eller JKF’s spesialutviklede VFV®-eksplosjonsavlastning (ERR) 920×920 KER, hvor eksplosjonstrykket avlastes vertikalt gjennom filtertoppen. Filtrene overholder trykkstøtsfasthet iht. VDI 2263. Avlastning iht. VDI 3673.

Arbeidsområde

Trykk: +/- 5000 Pa
Filterareal: 41,7-612 m²
Maks. driftstemperatur: 70ºC
Min. driftstemperatur: -20ºC (kan leveres til: -40ºC)

VFV®- eksplosjonsavlastning

JKF har økt sikkerheten ved å eksplosjonsavlasten vertikalt i renluftskammeret som vist på illustrasjon 2. Eksplosjonsmembranene monteres i toppen av filteret. Det sikrer at støv ved en eksplosjon holdes tilbake av filterposene, slik at det kun er trykkbølgen som avlastes til omgivelsene. Dermed elimineres risikoen for sekundær eksplosjon, og personer, som oppholder seg omkring filtret, utsettes ikke for trykkbølgen.

jfk-modulfilter-eksplosjonsavlastning

Tilbud eller mer informasjon? 

knapp_kontak

Kommentarer er stengt, men tilbakesporinger og tilbaketråkk er åpne.