Industriventilasjon og grønn energi

Løsningsforslag

Alternativ 1

Den optimale løsningen: Siloen er plassert direkte over fyrrommet. Alle elementer i brennstoff-tilførselen samt kontroll – og inspeksjonspunktene på fyrkjelen er lett tilgjengelige. Montasjen av anlegget er enkel å gjennomføre. Denne løsningen er dog ikke gjennomførbar overalt.

losningsforslag-alt-1

Alternativ 2

Siloen er plassert ved siden av fyrrommet.
Avstanden mellom midten av siloen og fyringen er kun noen få meter. Brennstofftransporten mellom utmater og fyrkjel besørges av kun èn transportskrue, en enkel og prisgunstig løsning.

losningsforslag-alt-2

Alternativ 3

Små fyringsanlegg, som har briketter eller hugget flis som brennstoff, kan med fordel utrustes med en mellombeholder. Disse fins som standard med fyllvolum 1,0 – 1,5 eller 2,5 m3. Mellombeholderen kan fylles ved hjelp av f.eks. transportbånd, hjullaster eller for hånd.

losningsforslag-alt-3

Alternativ 4

Ved pneumatisk transport: For å unngå at transportsystemet hele tiden slås av og på når fyrkjelen kaller på brennstoff, anbefales det å montere en mellombeholder foran fyrkjelen.

losningsforslag-alt-4

Alternativ 5

Enkelte ganger betjener en silo to forskjellige fyranlegg eller f.eks en kjel og en brikettpresse. Her er en løsning å sette inn en mellombeholder direkte under siloutmateren, med to doseringsskruer som fører brennstoffet videre.

losningsforslag-alt-5

Kommentarer er stengt, men tilbakesporinger og tilbaketråkk er åpne.